Nauka on-line

aktualne i bardzo ciekawe wpisy tematyczne

10
sty

Odkrycia medycyny

School children in classroom at lesson

Gdyby nie nauka, dziś nadal zabijałoby nas zapalenie płuc i gruźlica. Niestety, ale taka jest prawda, ponieważ to właśnie nauka i postęp naukowy powodują, że można ratować ludzkie życie. Jednak, jego ratowanie jest to jakby dalszy etap. Nauka i postęp medycyny powoduje również, że można w ogóle chronić ludzkie życie i zdrowie. Działania profilaktyczne są jednym z efektów działania medycyny, są jednym z efektów działania nauki. Kiedyś, ktoś mądry, prowadząc bardzo obszerne i szczegółowe badania i obserwacje zauważył po prostu,  [ Read More ]

Read More
04
gru

Temperatura Slonca

nauka (23)

W miarę postępów astronomii obserwacyjnej stało się możliwe zmierzenie temperatury powierzchni Słońca. Okazało się, że ma ona wartość 5800°C. Wkrótce po tym udało się też zmierzyć temperaturę plam słonecznych. Okazało się, że w obszarze cienia ma ona wartość około 4000°C, a w obszarze półcienia — około 5000°C. Są to wartości niezwykle duże, toteż tylko na skutek zjawiska kontrastu jądro plam wydaje się czarne, w rzeczywistości bowiem świeci ono i to niezwykle jaskrawo! Jaka jest jednak przyczyna tego, że w niektórych,  [ Read More ]

Read More
04
gru

Stan psychiczny

nauka (5)

Stan psychiczny warunkujący włóczęgostwo przedstawił Górki w opowiadaniu Stadło Orłowych. Konflikt „niespokojności w sercu” — jeszcze jednej odmiany tęsknoty — z powszedniością ukazaną w ześlizgujących się do naturalizmu opisach i rozwiniętych dygresjach, konflikt wyładowujący się w bójkach i pijaństwie znalazł chwilowe ujście w niebezpiecznej pracy w baraku dla chorych na cholerę. Ale po co uzdrawiać ludzi, jeśli „życie — to nora”. Bezrozumny bunt zrodził totalną negację, ta zaś — nihilistyczną rozpacz. Zamiast ratować chorych, lepiej, zetrzeć na proch świat cały”,  [ Read More ]

Read More
04
gru

Selekcja posrednia

nauka (22)

W praktycznej hodowli często przeprowadza się selekcję pośrednią, która zmierza do polepszenia wydajności za pełny cykl produkcyjny, wykorzystując wyniki osiągnięte w skróconym cyklu. Do takiego postępowania Upoważnia zjawisko reakcji skorelowanej oraz możliwość uzyskania większej skuteczności selekcji na skutek skracania odstępu między pokoleniami. Przykładem selekcji pośredniej może być również wybór samców ocenionych w warunkach, środowiskowych odmiennych od tych, w których bytuje cala populacja. Skuteczność tej pośredniej selekcji zależy od korelacji między tymi dwoma środowiskami. Jeżeli jest ona wysoka, to selekcja pośrednia  [ Read More ]

Read More
04
gru

Przekazywanie genetycznej wyzszosci

rp_nauka15.jpg

Cechą wszystkich populacji rozmnażających się poligamicznie jest to, że samce mogą zostawić po sobie znacznie więcej potomstwa niż samice. W grupie wybranych samców wydziela się dwie podgrupy: jedną z nich (samce o najwyższych wartościach hodowlanych) przeznacza się do wyprodukowania samców hodowlanych następnego pokolenia (tzn. samców, które zostaną poddane selekcji); drugą podgrupę przeznacza się do wyprodukowania samic (potomstwo męskie tej podgrupy nie będzie brane pod uwagę w pracy hodowlanej). Analogiczny podział można przeprowadzić wśród wybranych samic. A zatem z chwilą skompletowania  [ Read More ]

Read More
04
gru

Plamy sloneczne

rp_nauka37.jpg

Odkrycie okresowości występowania plam słonecznych spowodowało wzrost zainteresowania obserwacjami Słońca. W 1849 r. zajął się nimi Rudolf Wolf, dyrektor obserwatorium w Zurychu. Zaproponował on charakteryzowanie stanu „zaplamienia” Słońca w inny sposób, niż to czynił Schwabe, a mianowicie nie tylko przez podanie liczby grup plam, ale także liczby samych plam. Dla połączenia obu tych liczb zaproponował prosty wzór — do zdziesięciokrotnionej liczby grup plam słonecznych dodawanie liczby oddzielnych plam. Sposób ten przyjął się i jest stosowany do dzis, a zaproponowany przez  [ Read More ]

Read More